Creart

Ogłoszenie o zamówieniu/Zapytanie ofertowe nr 3/12/2014

05 grudnia 2014 r.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego klasy B2B automatyzującego główne procesy biznesowe zachodzące między Zamawiającym a jego wybranymi Partnerami Biznesowymi oraz przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego z obsługi tego systemu, w ramach projektu pn.: "Wdrożenie rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych klasy B2B umożliwiających automatyzację głównych procesów biznesowych zachodzących między Wnioskodawcą a jego kluczowymi Partnerami biznesowymi".

Więcej informacji

 

Ogłoszenie o zamówieniu/Zapytanie ofertowe nr 2/11/2014

07 listopad 2014 r.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji do wyboru wykonawcy rozbudowy systemu informatycznego B2B koniecznego do automatyzacji procesów biznesowych zachodzących między Zamawiającym a jego partnerami biznesowymi, w ramach projektu pn.: "Wdrożenie rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych klasy B2B umożliwiających automatyzację głównych procesów biznesowych zachodzących między Wnioskodawcą a jego kluczowymi Partnerami biznesowymi"

Więcej informacji

 

Ogłoszenie o zamówieniu/Zapytanie ofertowe nr 1/10/2014

24 październik 2014 r.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej procesów i systemu Zamawiającego, przeprowadzenie szczegółowej analizy procesowej obejmującej działalność Zamawiającego i jego wybranych Partnerów biznesowych oraz opracowanie szczegółowego modelu systemu informatycznego i prezentacja wyników analizy.

Więcej informacji