Creart

CREART Sp. z o.o. w okresie od 01.11.2014 r. do 31.10.2015 r. realizuje projekt pt. „Wdrożenie rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych klasy B2B umożliwiających automatyzację głównych procesów biznesowych zachodzących między Wnioskodawcą a jego kluczowymi Partnerami biznesowymi”.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Osi priorytetowej 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".

 

Informacji o Projekcie udziela:
Krzysztof Kasprowicz
tel. + 48 22 659 05 00
e-mail: krzysztofk@creart.pl

CREART Sp. z o.o. ul. Marokańska 1W 03-977 Warszawa
Tel. + 48 22 659 05 00 Fax + 48 22 659 05 01 biuro@creart.pl

Zachęcamy do odwiedzenia następujących stron internetowych:
Unia Europejska - www.europa.eu
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - www.poig.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mir.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Regionalnego - www.parp.gov.pl

 

Lista ogłoszeń w sprawie udzielenia zamówienia w ramach Projektu.